Sjwenskes Historie 

 

In 1970 is het allemaal begonnen de carnaval in Sjweikese. In dat jaar waren enkele ouderen van mening dat er iets op touw gezet moest worden om de jeugd van Sweikhuizen van straat te houden. Paul Penders, mevr. Engbers, Zef Damoiseaux en enkele anderen, richtten de Jeugdklub Sweikhuizen (JKS) op, wat later de wieg van de Sjwenskes zou worden. In het seizoen 1970-1971 werden al de eerste activiteiten gehouden. Het rector Raevenhuis werd versierd met gekleurde aluminiumslingers (uitgeponste stroken uit de melkfabriek sibema) en op 19 februari 1970 werd een groot carnavalsfeest voor de jeugd georganiseerd. De muziek werd verzorgd door de puther Jeugdkapel onder leiding van Hoeber Meijers, die tot aan de oprichting van de Beesehofkapel elk jaar de carnavalszitting en de optocht zou opluisteren. 

Tijdens deze avond werd het idee geopperd om op carnavalsdinsdag een optocht door Sweikhuizen te houden. Vooraf gegaan door enkele leden van de drumband st. Joseph trok op dinsdag 23 februari 1971 de eerste, zij het geïmproviseerde carnavalsstoet door Sweikhuizen. Tussen de tientallen jeugdigen, want daar was de optocht in eerste instantie voorbedoeld, liepen zelfs enkele ouderen. Na afloop was er in het rector Raevenhuis een gezellige middag, waarop werd besloten dit volgens jaar weer te organiseren en mogelijk met een jeugdprins. En zo gebeurde het dat 4 februari 1972, tijdens een jeugd-carnavalsfeest Eduard Vijgen werd "gelanceerd"(hij kwam uit een raket tevoorschijn), als eerste jeugdprins van de Sjwenskes. 

Het carnaval in Sweikhuizen groeide in een snel tempo. In 1973 werd de eerste jeugdraad van elf geïnstalleerd, compleet met steek (merk V&D), plastic medaille, geel T-shirt en een rammelaar. In 1974 werd door meister Jung Jacobs de eerste carnavalsschlager gepresenteerd tijdens de prinsuitroeping. Met groot succes heeft dhr. Jung Jacobs dit tot 1985 gedaan.
In 1974 vierde Pastoor Thissen zijn 3 x 11 jaar pastoorsjubileum. Pastoor Thissen die als echte Sittardse Marot het carnavalsgebeuren van de JKS stimuleerde, vroeg de jeugdraad van elf, dit carnavaleske jubileum mee te organiseren. Speciaal voor deze gelegenheid werd de raad van elf in het nieuw gestoken. De opbrengst van het feest werd bestemd voor de verbouwing van het Rector Raevenhuis. Met de organisatie van dit feest, dat een groot succes werd, had de carnavalsvereniging ook haar visitekaartje afgegeven en een vaste plaats verworven binnen het verenigingsleven van Sweikhuizen. In 1974 werden ook de eerste kontakten gelegd met een "grote" carnavalsvereniging, namelijk de Potters oet Puth. In de loop der jaren zijn er ook contacten aangegaan met andere carnavalsverenigingen in de regio. 

Niet alleen organisatorisch werd de vereniging volwassen, ook de (jeugd-)leden groeiden uit hun jasje. Om een goede mix te krijgen tussen jong en oud worden vanaf 1983 ook ouderen in de raad van Elf benoemd. Binnen het carnaval in Sweikhuizen nemen de revue en de optocht een belangrijke plaats in. Over deze activiteiten leest u verder op deze site meer. 

De carnavalsoptocht die op dinsdagmiddag door het dorp trekt, is inmiddels een trekpleister van de eerste orde. De dinsdag is niet alleen de dag van de inwoners van Sweikhuizen, ook velen uit de omgeving trekken dan naar ons Dorp om de 3 dolle dagen af te sluiten. Dat de optocht ooit door de regionale TV zou worden uitgezonden, zal in de beginjaren niemand voor mogelijk hebben gehouden. 

Naast de optocht en de revue, zijn er ook nog tal van andere activiteiten, zoals de jeugdrevue met uitroeping vande jeugdprins, de carnavalsmis, de sleuteloverdracht op het gemeente huis, bezoek aan de jongste inwoner van het dorp en het opluisteren van het carnavalsfeest in de st. Janskliniek, ziekenbezoek enz.

Bron: Jubileumgids 2x11 joar C.V. de Sjwenskes, Wiel Keulers